Škola Hlaholiky

Kurzy Hlaholiky on-line

Škola Hlaholiky Vám prináša prvý on-line kurz Hlaholiky

Škola hlaholiky

Ako vznikli „slovenské písmená“ ? Aký je rozdiel medzi Hlaholikou a staroslovenčinou? Čo má spoločné staroslovenčina cirkevná slovančina? Aká bola naša prvá abeceda? Ako sme písali čísla? Ako…? Škola Hlaholiky Vám odpovie.

Abeceda Hlaholiky

Preštudujte si konverziu medzi gréckou abecedou cyrilikou Hlaholikou a latinkou.

V latinke, ktorou píšeme v súčasnosti sú písmená zarovnané zdola. V hlaholike je to opačne, tu sú písmená akoby zavesené na hornej línii. My na oddelenie slov používame medzeru. Za Konštantína sa písalo na drahý pergamen, šetrilo sa miestom, preto sa písalo plynule bez medzier.

Škola Hlaholiky
Slovenské písmená

Rastic víta Konštantína

„Keď prišiel Konštantín na Moravu, s veľkou úctou ho prijal Rastislav, zhromaždil učeníkov a zveril mu ich na učenie. A (Konštantín) onedlho preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich rannú službu Božiu, hodinky, nešpory, kompletárium i omšové obrady. A otvorili sa podľa slov prorokových uši hluchých, aby počuli slová Písma, a jazyk jachtavých sa jasným stal. Boh sa tomu veľmi zaradoval a diabol bol zahanbený…“ (Život Konštantína, kapitola XV )

Vznik prvej slovenskej univerzity

V sídle kniežaťa Rastislava, na Devíne, založili Konštantín s Metodom prvú slovenskú univerzitu v národnom jazyku a prvé školstvo, ktoré nebolo určené len pre hornú spoločenskú vrstvu. V tom čase to bol v Európe ojedinelý zjav, pretože okrem gréčtiny a latinčiny sa nevyučovalo v žiadnom inom jazyku. Napriek svojmu krátkemu trvaniu, 21 rokov (864 –885), sa táto univerzita zaradila medzi popredné literárno-pedagogické európske strediská a stala sa kolískou celého slovanského písomníctva.

Škola Hlaholiky