Škola hlaholiky Kurzy hlaholiky Staroslovenská literatúra

Čo je Hlaholika?

Hlaholika alebo „slovenské písmená“  je písmo. Písmo určené na posvätný účel a určené pre nás Slovenov.

Podivuhodný príbeh

Kde bolo tam bolo, začal sa v ďalekej minulosti odohrávať podivuhodný príbeh. Príbeh o múdrom kráľovi a geniálnom svätcovi. Príbeh o Božom zasľúbení a vyvolení o boji dobra so zlom. Príbeh v ktorom Boh mocne zasahoval a ukázal zmýšľanie a skutky dobrých a zlých. Príbeh, ktorý pokračuje dlhé stáročia a čaká na svoje naplnenie.

Ako vznikla Hlaholika?

Odišiel teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy zložil písmená a začal písať text evanjelia:  „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo … Zaradoval sa cisár a spoločne so svojimi radcami velebil Boha.“ (Život Konštantína, kapitola XIV )

Čo tomu predchádzalo?

Pripútajme sa. Začíname dobrodružnú výpravu do minulosti. Letíme v čase. Práve sa potopil Titanic. Štúr sa nechce oženiť. Jánošíka nám zavesili na hák. Cestujeme ďalej. Krik na Ponikách ( šarapatia tam práve Turci ). Kolumbus zablúdil. Česi upaľujú Husa. Pútnici do Jeruzalema si obliekajú križiacku výzbroj. Korunujú Štefana. Vtrhli k nám Maďari. Ponárame sa ešte o 50 rokov hlbšie do  minulosti a zastavujeme sa v roku 860. Rozhliadame sa.

Knieža Rastislav

Okolo roku 850 sa Rastislav pokúsil zbaviť Ľudovítovho vplyvu a otvorene začal podporovať jeho nepriateľov. Roku 855 Rastislav porazil v bitke pri Devíne vojská kráľa Ľudovíta Nemca a získal nezávislosť. 

Z Rastislava sa stal nezávislý slovenský kráľ.

Konštantín Filozof

Konštantín vo svojej dobe patril k najväčším vzdelancom Byzancie i Ríma. Mimoriadny zjav jeho osobnosti bol ocenený i v Ríme prívlastkami: „skutočne podivný filozof, najučenejší muž, učiteľ apoštolského života“.V jeho širokej apoštolskej činnosti sa svet vysokej gréckej vzdelanosti a filozofie stretal so svetom
hlbokej kresťanskej mystiky, Orient s latinskou kultúrou, Byzancia s Rímom.

Z Konštantína  sa stal najväčší učenec a mystik svojej doby.

Slovenská zem 9.storočie

V 9.storočí za Rastislava sme my Sloveni ( Slováci ) tvorili veľký samostatný národ. My Sloveni sme obývali okrem Slovenska Moravu, juh Poľska, Sever Rakúska ( Nieder a Oberosterreich ), Panóniu ( Maďarsko ) a Sedmohradsko ( väčšina Rumunska ). Susedili sme na juhu so Slovinskom, Chorvátskom, Srbskom a Bulharskom.

Príbeh ožíva

Rastislav žiadal pápeža Mikuláša I. o biskupa a učiteľa, ktorý by naším predkom vyložil v slovenskom jazyku pravú kresťanskú vieru.

Rím na jeho žiadosť nereagoval, keďže pápež si nechcel pohnevať franského vládcu Ľudovíta Nemca.

Rastislav sa nevzdáva. Obracia sa s rovnakou žiadosťou aj na cisára Michala III.

Rasticovo posolstvo

Rasticove posolstvo cisárovi Michalovi III. je veľmi pekne zachytené v XIV kapitole Života Konštantína:

Rozprávač: Rastislav, knieža moravské, z Božieho popudu sa poradil so svojimi kniežatami a s Moravanmi a poslal k cisárovi Michalovi posolstvo hovoriac:

Rastic: Napriek tomu, že náš ľud odvrhol pohanstvo a drží sa kresťanského zákona, nemáme takého učiteľa, ktorý by nám vyložil v našom jazyku pravú kresťanskú vieru, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili. Tak nám, vladár, takého biskupa a učiteľa pošli, lebo od vás vždy vychádza do všetkých krajín dobrý zákon.“ (Život Konštantína, kapitola XIV )

Cisár Michal III. zvoláva snem

Prezentujúci: Cisár Michal III zvoláva snem.

Cisár a Konštantín

Rozprávač: Cisár potom zvolal snem, pozval naň Konštantína a zariadil, aby si vypočul túto reč, a povedal:

Cisár: Viem, Filozof, že ti to nebude po vôli, ale treba, aby si tam šiel. Túto záležitosť nemôže totiž vybaviť lepšie nik iný ako ty.“

Rozprávač: Filozof odvetil:

Konštantín: Aj keď som telesne vyčerpaný a chorý, rád ta pôjdem, ak majú pre svoj jazyk písmo.“

Rozprávač: Cisár mu riekol:

Cisár: Napriek tomu, že to hľadali môj dedo i môj otec i mnoho iných, nič nenašli. Ako to môžem nájsť ja?“

Rozprávač: Filozof sa však spýtal:

Konštantín: Lenže kto dokáže napísať reč na vodu a získať si meno kacíra?“

Rozprávač: Cisár spolu so svojím strýkom Bardom mu znovu povedali:

Cisár: Keď to budeš chcieť ty, tak ti to môže Boh dať, lebo ten dáva všetkým prosiacim bez pochybovania a otvára klopajúcim.“ (Život Konštantína, kapitola XIV )

Carihrad 863

Rozprávač: Odišiel teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy zložil písmená a začal písať text evanjelia: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo … Zaradoval sa cisár a spoločne so svojimi radcami velebil Boha.“ (Život Konštantína, kapitola XIV )

Vznik Hlaholiky 863

Prezentujúci:

Píše sa rok 863

A zrodila sa nám Hlaholika!

Slovami Hviezdoslava: …a duša už sa ladí k piesni, tkne sa jej bičík prečudesný a srdce hupká vozvysok…

Vzdajme Bohu vďaku za úžasný dar Hlaholiky. Zaradujme sa aj my, ako sa zaradoval cisár Michal.

 Konštantín a Metod

Konštantín Filozof si prizve na pomoc svojho staršieho brata Metoda.

 Dar nad dary…

A ešte v tom istom roku 863 vstupujú bratia Konštantín a Metod na Slovenskú pôdu. My Sloveni dostávame dar väčší a hodnotnejší ako všetko zlato a striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Dar nad dary, perlu nad perly, drahokam nad drahokamy.

Devín škola hlaholiky

Hlaholika dnes

Hlaholika naše zabudnuté slovenské písmená! Staroslovenčina, náš zabudnutý rodný jazyk! Pripravujeme pre Vás kurzy Hlaholiky

Prehrať video

Spokojní návštevníci

0 +
Prianí
0 +
Nápadov
0 +
Riešení
0 +
Čitateľov