Font Hlaholika

Slovenská Hlaholika

Font Hlaholika - návod na inštaláciu

Font Hlaholika „AhlaholikaUjoPalo“ je tu pre Vás! Stiahnite si ho z nášho úložiska : AhlaholikaUjoPalo

Po kliknutí na download nám systém zobrazí pop-up okno, tu potvrdíme možnosť „uložiť súbor“

Font Hlaholika

Po stiahnutí súboru stačí na súbor dvojkliknúť a potvrdiť inštaláciu nového fontu.

Následne si otvoríme Word, napíšeme ľubovoľný text.

Text, ktorý chceme previesť do hlaholiky označíme, ako to vidíme na ( obr.2 )

Font Hlaholika
Font Hlaholika

Kyjevské listy je zatiaľ naša najstaršia zachovaná písomná pamiatka. Nevieme kedy a ani nevieme ako táto perla putovala zo Slovenskej zeme do Jeruzalema. Vieme, že do Kyjeva sa dostala z Jeruzalema v polovici 19. Storočia. Kyjevské listy sú písané hlaholikou najstaršieho typu (stará, okrúhla hlaholika) na 7 pergamenových obojstranne popísaných listoch malého formátu s 38 modlitebnými formulkami. Jazyk je veľmi archaický, obsahuje významné veľkomoravské črty. Text vznikol na našom území na prelome 9.-10. storočia. Pravdepodobne sa jedná o odpis hlaholského originálu niektorého zo žiakov cyrilometodskej školy (autorstvo sa najčastejšie pripisuje svätému Gorazdovi) alebo text pochádza priamo Konštantína Filozofa.

Pozrite si naše on-line kurzy o  Hlaholike

Označenému textu podľa obr.2 zmeníme font na „AhlaholikaUjoPalo“ ( obr.3 – text fontu sa zobrazí v hlaholike!) Отметьте текст, который мы хотим преобразовать в глаголицу (рис.2), и изменим шрифт на глаголицу (рисунок 3)

Hotovo! Сделано!

Font Hlaholika

Povedzme si niekoľko zaujímavostí o súčasnej hlaholike

Hlaholika nerozlišuje malé a veľké písmená

Hlaholika sa nepíše, ale kreslí

 Ak si zobrazíte náš prevodník pôvodnej hlaholiky  a porovnáte ho so súčasnou slovenskou hlaholikou zistíte, akými zmenami sa uberala naša rodná slovenčina. Môžte sami objaviť, ktoré písmená časom zanikli a ktoré naopak pribudli. Tiež prídete na to, aký nezmysel je napríklad písať  súčasné „ch“ dvomi písmenami :).

Základom a vzorom nášho fontu Hlaholiky je najstaršia zachovaná podoba písma z takzvaných Kyjevských lístkov.